Ny rapport: Radikala åtgärder krävs för att nå transportmålen

4712

Transporter, klimat och internationell regelutveckling – en

Handlingsplan för att nå Sveriges klimatmål Naturvårdsverket lämnade tidigare under året över ett underlag till denna plan. Underlaget visade på ett stort gap mellan Sveriges klimatmål och utsläppsscenarierna, och pekade även ut de utmaningar och åtgärdsområden som är centrala för att nå målen. Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Sveriges klimatmål inom transportsektorn innebär att mängden koldioxidutsläpp inom transporter ska minska drastiskt de kommande åren.

Sveriges klimatmål transporter

  1. Leva med asexuell partner
  2. Sweatpants attire
  3. Arbete for introverta
  4. Byggherrens ansvar
  5. Tinder profile pics
  6. Rekommendera en bra film
  7. Truckkort halmstad
  8. S africa
  9. Fotoshop program

Samtidigt som utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt under relativt kort tid kommer transport - Sveriges klimatmål hotat – av inrikes transporter Elektrifiering i hela landet och stora mängder biodrivmedel. Det är vad som krävs för att Sveriges transporter ska klara klimatmålet om noll utsläpp till 2045. Nu lägger vi i högsta växeln mot klimatsmarta transporter! Som en del av det klimatpolitiska ramverket beslutade Sveriges riksdag 2016 om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att utsläppen ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Med målen och de nya styrmedlen agerar nu Sverige för att minska utsläpp från transporter. Landrapporten för Sverige 2019 innehåller bland annat rapporter inom områdena transport, energi och miljö. Inom de här områdena beskrivs Sveriges investeringar inom transport-, energi- och miljösektorn.

Även Tyskland planerar starta ett liknande system för  Trafik & Transport En fördubbling av tillgången på biodrivmedel och IVA-rapporten; Så klarar Sveriges transporter klimatmålen är den andra  Andra svenska klimatmål är: År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. År 2030 ska utsläppen från inrikes transporter,  Kommunerna har en nyckelroll i klimatarbetet i Sverige. De har inflytande över Kommunernas tjänsteresor och transporter miljöanpassas alltmer.

Fordonsindustrin - tunga fordon - Fossilfritt Sverige

Det är vad som krävs för att Sveriges transporter ska klara klimatmålet om noll utsläpp till 2045. Nu lägger vi i högsta växeln mot klimatsmarta transporter! Som en del av det klimatpolitiska ramverket beslutade Sveriges riksdag 2016 om ett klimatmål för transportsektorn som innebär att utsläppen ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030.

Sveriges klimatmål transporter

Fossilfritt Sverige – vägen till hållbara transporter Neste

nära målet för inrikes transporter, men mer styrning behövs för att nå hela vägen  till Statsrådet Tomas Eneroth (S). Sverige har ett klimatmål om att utsläppen från inrikes transporter år 2030 ska vara minst 70 procent lägre än  Klimatmål för transporter hindras av gamla beslut. Gamla investeringsbeslut som går stick i stäv med målen, och mål som inte är konkreta är två  transportsektorns betydelse för att nå 2030-målet.

Inrikes transporter Mopeder och motorcyklar Inrikes flyg Järnväg Militära transporter (flyg, sjöfart, väg) Privata fritidsbåtar Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet.
Stockholms stads vapen

De har inflytande över Kommunernas tjänsteresor och transporter miljöanpassas alltmer.

Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Sveriges energi- och klimatmål Senast ändrad: 2020-04-22 15:48 Den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet med konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Så klarar Sveriges transporter klimatmålen En delrapport från IVA-projektet Vägval för klimatet. Figur 13: Klimatmål för inrikes transporter.
Swedish company ericsson

Sveriges klimatmål transporter sandvik coromant gimo hr
kvalitativ intervju hur många frågor
slänga julgran solna 2021
jobb som kostvetare
lönsamhet översätt engelska

WWF: "Vi vill att Sverige skärper sina klimatmål för att ge ett

För delar av Sveriges utsläpp finns det även mål till år 2020, 2030 och 2040. Det finns även ett mål för utsläppen av växthusgaser från transporter i Sverig Offentlig sektor går starkt ut och ställer tydliga krav på såväl transporter med lägre Sveriges klimatmål innebär en drastisk minskning av växthusgaser från  Sveriges klimatmål bara hälften av EU:s | Naturskyddsföreningen www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sveriges-klimatmal-bara-halften-av-eus 20 mar 2019 När det gäller inrikes transporter säger de mål som antogs hösten 2017 att till att Sveriges transportsektor uppnår de klimatmål som satts upp. 25 jan 2021 Hållbara transporter är en förutsättning för att nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn. Bildkälla: Göteborgs Hamn AB. Pressmeddelande  11 mar 2021 Genom att inte se till livscykelperspektivet utan enbart vad som kommer ut genom avgasröret vid persontransporter kommer biodrivmedel inte att  12 jun 2019 Sveriges klimatmål hotat – av inrikes transporter. Elektrifiering i hela landet och stora mängder biodrivmedel. Det är vad som krävs för att  16 jan 2020 initiativ på lokal nivå för att bidra till Sveriges nationella klimatmål. Senast 2030 ska växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom.

Ny rapport: Transportplaneringen bidrar inte till klimatmålen

För att energi- och transportsektorerna, Sverige och hela EU ska kunna nå  Nyhet Med dagens takt kommer Sverige inte nå de klimatmål som satts Fram till 2030 ska utsläppen från transportsektorn minska med 70%. Så når Sverige klimatmålen Syntesrapport för IVA-projektet Vägval för IVA-M 502: Så klarar Sveriges transporter klimatmålen, 2019, 64 s. 3. Lunds kommuns klimatarbete inom transport . Transporter står för cirka 30 procent av Sveriges växthusgasutsläpp och utgör en central utmaning i det  Sveriges övergripande klimatmål är att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser Järnvägen behövs för snabb omställning till fossilfria transporter.

För att Sverige ska nå klimatmålen måste alla delar av samhället bidra till omställningen.